ΕΣΠΑΠρογράμματα ΕΣΠΑ

Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία συγχρηματοδοτείται το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, υλοποιούνται μέσα από επιχειρησιακά προγράμματα.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι πολυετή προγράμματα που ισχύουν για όλη την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και συνδέονται με τομείς ή/και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

Η αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπει:

 • 7 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία) που αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα και
 • 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας.

 

Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετέχει σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, 5 εκ των οποίων είναι διμερή δηλαδή αφορούν τη συνεργασία με ισάριθμες χώρες που γειτνιάζουν με την Ελλάδα.

Τα Προγράμματα εκπονήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σε συνεργασία και διαβούλευση με τους κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κάθε Πρόγραμμα περιλαμβάνει στρατηγικές προτεραιότητες και ενδεικτικές δράσεις που διαμορφώνουν τη συνεισφορά του στην υλοποίηση των στόχων του ΕΣΠΑ και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι πλεόν ανατγωνιστικές :

 • Ανταγωνισμός:

  Η επιχείριση δεν είναι αναγωνιστική καθώς θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στο Marketing αλλά δεν έχει αρκετούς πόρους.

 • Εξοπλισμός:

  Ο εξοπλισμός είναο παλαιός κια έχει καταστεί μη παραγωγικός σε σχέση με τα νέο καινοτόμο εξοπλισμό.

 • Καινοτομία:

  Η επιχείριση δεν έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί για ολόκληρο το ποσό για την παραγωγή καινοτόμων προιόντων.

Υποβολή πρότασης επιχηρηματικού σχεδίου για επιχορήγηση απο το ΕΣΠΑ:

 • Επιχειρηματικό σχέδιο:

  σύνταξη του επειχηρηματικού σχεδίου για την στήριξη της αίτησης επιχορήγησης.

 • Επένδυση:

  Προσδιορισμός της επένδυσης.

 • Υποβολή πρότασης:

  Υποβολή της πρότασης στο ΕΣΠΑ.

Με το πέρας του έργου και την ολική εκταμίευση η επιχείριση θα έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Χρηματοδότηση:

  Η επιχείριση έχει χρηματοδοτηθεί απο το ΕΣΠΑ με το ποσό της επιχορήγησης.

 • Ανάπτυξη:

  Έχει  αυξήσει με επιδότηση το  προσωπικό της,   συμμετάσχει σε εμπορικές εκθέσεις,  επενδύει σε προβολή και προώθηση των προϊόντων της  και όλα αυτά παίρνοντας ουσιαστικά ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που ξόδεψε πίσω.

 • Καινοτομία:

  Έχει  ανανεώσει τον εξοπλισμό της, την τεχνογνωσία της και έχει γίνει περισσότερο παραγωγική σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αναφέρουμε ωρισμένες περιπτώσεις υπηρεσιών που παρέχουμε καθώς  και τα αποτελεσματα.

Οργανωμένο λογιστικό γραφείο παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με το οποίο έχουμε πάνω απο 20 έτη συνεργασία, συνέπεια εχεμύθεια και επαγγελματισμό σε όλες τις παρεχόμενες εργασίες.

placeholder
Ρασσιάς κωνσταντίνος
Γενικός Διευθυντής, Ιχθυοκαλλιεργητική Ερύσσου ΕΠΕ

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης σας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο