Απλογραφικά Βιβλία

Απλογραφικά Βιβλίαμε την χρήση μηχανογράφησης

ΣΚΟΠΟΣ: Η απόκτηση των γνώσεων του μηχανογραφημένου λογιστηρίου με την χρήση μιας ολοκληρωμένης Πρακτικής Εφαρμογής απλογραφικής μεθόδου, που εφαρμόζονται βήμα προς βήμα όλες οι εργασίες που  αντιμετωπίζει ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο και η σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική κατάρτιση για να τον οδηγήσει άμεσα στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στο δικό του λογιστικό γραφείο. Να γνωρίζει την διαδικασία της έναρξης μιας επιχείρησης, την γραμμογράφηση των απλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα. Να γνωρίζει τις διαδικασίες και να μπορεί να υποβάλει όλα τα έντυπα και τις καταστάσεις σύμφωνα με την νομοθεσία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Λεπτομέριες στην σελίδα www.accounting-tax-team.gr/elearning

Για  επαγγελματική αποκατάσταση του πτυχιούχου των σχολών Διοίκησης Οικονομίας πρέπει:

 • Να υπάρχει η απαραίτητη προυπηρεσία:

  Σε λογιστικό γραφείο ή λογιστήριο επιχείρησης.

 • Επικαιροποίηση των γνώσεων
  Να επικαροποιούνται οι γνώσεις λόγων των αλλαγών στην νομοθεσία.

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου Απλογραφικά βιβλία ο εκπαιδευόμενος:

 • Εκπαιδεύεται σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας:

  Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα διδαχθούν οι αλλαγές στην Νομοθεσία που αφορούν στην φορολογία εισοδήματος, τα Ελληνικά πρότυπα και το Φόρο προστιθέμενης αξίας .

 • Εκπαιδεύεται στην χρήση της μηχανογράφησης:

  Ο εκπαιδευόμενος θα χρησιμοποιήσει πραγματικά παραστατικά σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου Απλογραφικά βιβλία ο εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει:

 • Εμπειρία:

Στην αναγώριση των παραστατικών αγορών, πωλήσεων, εξόδων κλπ.

 • ΦΠΑ:

Αναγνώριση των παραστικών  και γνώση του Ν. 1642/186 για την έκπτωση απο τον φόρο εισροών.

 • Φορολογία Εισοδήματος:

Θα είναι σε θέση να γνωρίζει την Φορολογική νομοθεσία, ποιές    δαπάνες εκπίπτουν και να προσδιορίζει ευχερώς τα αποτελέσματα της χρήσης.

 • Ελληνικά πρότυπα:

Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το σχέδιο των Ελληνικών προτύπων.

 

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αναφέρουμε ωρισμένες περιπτώσεις υπηρεσιών που παρέχουμε καθώς  και τα αποτελεσματα.

Οργανωμένο λογιστικό γραφείο παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με το οποίο έχουμε πάνω απο 20 έτη συνεργασία, συνέπεια εχεμύθεια και επαγγελματισμό σε όλες τις παρεχόμενες εργασίες.

placeholder
Ρασσιάς κωνσταντίνος
Γενικός Διευθυντής, Ιχθυοκαλλιεργητική Ερύσσου ΕΠΕ

Θέλετε να δείτε όλα τα σεμινάρια;

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης σας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο