Βάρδας ΙωάννηςΥπεύθυνος Λογιστηρίου

vardasi
Εξειδίκευση
  • Διπλογραφικά βιβλία
  • Απλογραφικά βιβλία
  • Οικονομικές καταστάσεις
  • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
  • Σύμβουλος επιχειρησεων
Εκπαίδευση
  • MSC, Τραπεζική, Ελληνικό ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Οικονομικών επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Λογιστική
  • Διοίκηση επιχειρήσεων

Εμπειρία σε μεγάλες επιχειρήσεις με ενασχόληση σε όλο το φάσμα των εργασιών, Λογιστική, Κοστολόγηση, Παραγωγική διαδικασία.

Εφαρμογή του σχεδίου των Ελληνικών προτύπων και σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα.

Κοστολογική οργάνωση και παραγωγική διαδικασία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τόπος    γέννησης : Πάτρα

Κινητό                  : 6944 294218

ΣΠΟΥΔΕΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Πατρών τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων – με θέμα κοστολόγηση και Προϋπολογιστικός έλεγχος.

2010  Μεταπτυχιακό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών επιστημών-Τραπεζική  

2000  Τμήμα Οικονομικών  επιστημών   Πανεπιστημίου  Πατρών.                                              

1990  Α.Τ.Ε.Ι  Πιστοποιητικό Ισοτιμίας Τμήμα Λογιστικής .

1987  Α.Τ.Ε.Ι     Πατρών  Διοίκησης    Οικονομίας. Τμήμα    Διοίκησης    Επιχειρήσεων.

1983  ΚΑΤΕΕ    Πατρών  Τμήμα  Λογιστικής

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή- Φοροτεχνικού  Α   Τάξης    221/1999 

Άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος  Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ     1002066554

Μητρώο Εκπαιδευτών Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ  Αριθμός Μητρώου :  410513 μητρώο Β μετά από παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Αξιολογητής επενδυτικών προτάσεων ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος φορέας του επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα.

Ελεγκτής του ΕΦΕΠΑΕ

Ελεγκτής ΕΟΜΜΕΧ του προγράμματος ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Πιστοποιημένος εισηγητής του Οικονομικού επιμελητηρίου για την διεξαγωγή των σεμιναρίων για αλλαγή τάξης Λογιστών.

Πιστοποιημένος αξιολογητής του δια Βίου εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Πιστοποιημένος εισηγητής του Ινστιτούτου εργασίας της ΓΣΕΕ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2011-2019  ΒΑΡΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α.Ε Πάτρα Υπεύθυνος   Λογιστικών, Φορολογικών θεμάτων, Κοστολόγησης, Ισολογισμών, Επιχορηγήσεων και σύνταξη φακέλων Επιχορηγήσεων.   

1993-2012   Α.Β.Ε.Ξ     Ανώνυμος   Βιομηχανική  Εταιρία  Ξυλείας-Πάτρα. Υπεύθυνος   Λογιστηρίου – Κοστολόγησης  ,  Ισολογισμού   και    κατάρτισης Οικονομικών    καταστάσεων. Οργάνωση  παραγωγής  και υπεύθυνος ποιότητας ISO 9001 & 14001. Υποστήριξη  δικτύου   IBM AS/400  με πρόγραμμα ERP ΚΟΜΠΑΚ της LogicDis. Υποστήριξη βάσεων IBM AS/400 με  QUERY  και SQL.

Υπεύθυνος έργου εγκατάστασης των προγραμμάτων ΚΟΜΠΑΚ  της   LogicDis AE  ( Γενικής  λογιστικής , αυτοματοποίηση εγγραφών. Μηνιαίας Αναλυτικής λογιστικής , Έλεγχος 

1986-1993 Λογιστής (Εγγραφές ,καταχωρήσεις κ.λ.π) Υπεύθυνος   Μηχανογράφησης, Υπεύθυνος  σχεδιασμού  και εγκατάστασης  νέων προγραμμάτων  siemens-nixdorf  για  εφαρμογές    γενικής  λογιστικής, Αποθήκης , Τιμολόγησης  και  ειδικά προγράμματα για την  Παραγωγή  και  Κοστολόγηση . Εγκατάσταση   Μισθοδοσίας  ανά κέντρο κόστους.

1984-1986  Λογιστής (Εγγραφές ,καταχωρήσεις κ.λ.π) Υπεύθυνος   Μηχανογράφησης για  εφαρμογές γενικής λογιστικής, Αποθήκης , Τιμολόγησης  , Παραγωγής, Κοστολόγησης  ,  Μισθοδοσίας, Προγραμματισμός  και   υποστήριξη   των παραπάνω  εφαρμογών.                                                                                               

1982-1983  Βοηθός  Λογιστής .

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

1992-2011 Λογιστικό   γραφείο    που  αναλαμβάνει    τήρηση – επίβλεψη  βιβλίων Α , Β , Γ κατηγορίας  με  πελάτες   επιχειρήσεις : – Ανώνυμες εταιρείες  -Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης  -ΟΕ , ΕΕ  -ατομικές επιχειρήσεις.   Υπογραφή των Ισολογισμών των παραπάνω επιχειρήσεων. Μηχανογραφική  οργάνωση  επιχειρήσεων . Παραμετροποίηση και στήσιμο  παραμέτρων  των προγραμμάτων της εταιρείας για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών.  Σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα : Μετατροπές-συγχωνεύσεις, Επιχορηγήσεις αναπτυξιακών νόμων -Επιδοτήσεις (ΟΑΕΔ)                                        

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2016-2017 Πανεπιστημιακός υπότροφος στα Τ.Ε.Ι  Δυτικής Ελλάδας, τμήμα Λογιστικής, στα μαθήματα  Εσωτερικός & εξωτερικός έλεγχος, Θεωρία & εργαστήρια, Φορολογία αμέσων φόρων

2015-2016 Πανεπιστημιακός υπότροφος στα Τ.Ε.Ι  Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Λογιστικής, στα μαθήματα  Εσωτερικός & εξωτερικός έλεγχος, θεωρία & εργαστήρια, Γενική Λογιστική Ι, Λογιστική ΙΙ, Εταρειών, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Καλδική Λογιστική

2014-2015 Επιστημονικός  συνεργάτης στα Α.Τ.Ε.Ι  Πάτρας, τμήμα  Λογιστικής, στα μαθήματα  Εσωτερικός & εξωτερικός έλεγχος, θεωρία & εργαστήρια, Γενική Λογιστική Ι, Λογιστική ΙΙ, Εταρειών, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Καλδική Λογιστική

2013-2014 Επιστημονικός  συνεργάτης στα Α.Τ.Ε.Ι  Πάτρας, τμήμα Λογιστικής, στα μαθήματα  Εσωτερικός & εξωτερικός έλεγχος, θεωρία & εργαστήρια, Γενική Λογιστική Ι, Λογιστική ΙΙ, ,  Erp συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, Ειδικά θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής

2012-2013 Επιστημονικός  συνεργάτης στα Α.Τ.Ε.Ι  Πάτρας, τμήμα Λογιστικής, στα μαθήματα  Γενική Λογιστική Ι, Λογιστική ΙΙ, Κλαδική Λογιστική,  Erp συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, Ειδικά θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής.

2011-2012 Επιστημονικός  συνεργάτης στα Α.Τ.Ε.Ι  Πάτρας, τμήμα Λογιστικής, στα μαθήματα  Διοικητική Λογιστική – πρότυπο κόστος, Κλαδική Λογιστική,  Erp συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων

2009-2011 Επιστημονικός  συνεργάτης στα Α.Τ.Ε.Ι  Πάτρας, τμήμα Λογιστικής, στα μαθήματα  Γενική Λογιστική Ι  , Αναλυτική  Λογιστική – Κοστολόγηση, Διοικητική Λογιστική – πρότυπο κόστος, Erp συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων.

2008-2009 Επιστημονικός  συνεργάτης στα Α.Τ.Ε.Ι  Πάτρας, τμήμα Λογιστικής, στα μαθήματα  Γενική Λογιστική Ι, Πληροφοριακά συστήματα (εργαστήριο).

2006-2008 Επιστημονικός  συνεργάτης στα Α.Τ.Ε.Ι  Πάτρας, τμήμα Λογιστικής, στα μαθήματα  Γενική Λογιστική Ι, Αναλυτική  Λογιστική – Κοστολόγηση .

2004-2006 Επιστημονικός  συνεργάτης στα Α.Τ.Ε.Ι  Πάτρας, τμήμα Λογιστικής  , στα μαθήματα  Γενική Λογιστική Ι  , ,Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ.

2003-2004 Επιστημονικός  συνεργάτης στα Α.Τ.Ε.Ι  Πάτρας, τμήμα Λογιστικής  , στα μαθήματα  Γενική Λογιστική Ι  , Βιομηχανικός Λογισμός – Κοστολόγηση ,Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ.

2002-2003 Επιστημονικός  συνεργάτης στα Α.Τ.Ε.Ι  Πάτρας, τμήμα Λογιστικής  , στο μάθημα  Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ.

2001-2002 Επιστημονικός  συνεργάτης στα Α.Τ.Ε.Ι  Πάτρας, τμήμα   

Λογιστικής, στα μαθήματα Λογιστικές Εφαρμογές ,  Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ.

1997-2003 Εκπαίδευση εργαζομένων ΑΒΕΞ  ΑΕ   στην εφαρμογή  νέων διαδικασιών  λόγω αλλαγής της νομοθεσίας (Φορολογία εισοδήματος, Κ.Β.Σ , Φ.Π.Α κ.λπ. καθώς επίσης και  στην χρήση Νέων υπολογιστικών ή πληροφοριακών συστημάτων.     

PLANNING AE Εκπαιδευτής σε  θέματα πληροφορικής  , Management  , Οργάνωση επιχειρήσεων (ΤΈΣΣΕΡΑ ΧΡΌΝΙΑ).

1997  Εκπαίδευση εργαζομένων  ΑΒΕΞ ΑΕ  σε  Έλεγχο παραγωγής, κοστολόγηση παραγωγής , αναλυτική λογιστική. (17/11/1997-19/12/1997   100 ώρες πρόγραμμα ΕΛΠΕΚΕ).            

1996  Εκπαίδευση εργαζομένων  ΑΒΕΞ ΑΕ  σε  Γενική λογιστική ,τήρηση αποθήκης , τιμολόγηση , κοστολόγηση. (1/11/1996-27/12/1996  ώρες   190  πρόγραμμα ΕΛΠΕΚΕ)

1987-1995 Eκπαίδευση  εργαζομένων ΑΒΕΞ ΑΕ  σε προγράμματα και χρήση  Χρήση  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  σε  ΚΕΝΤΡΙΚΟ   σύστημα Siemens – Nixdorf.  Πρακτική εφαρμογή σε Γενική Λογιστική , Αναλυτική λογιστική , Έλεγχο παραγωγής (Τεχνικές προδιαγραφές ,Εντολές παραγωγής , Εισαγωγή – Εξαγωγή υλικών στην αποθήκη , αποκλίσεις πραγματικών και θεωρητικών αναλώσεων ) .

Κοστολόγηση προϊόντων και εξαγωγή αποτελέσματος.

1982-1986 Eκπαίδευση  εργαζομένων ΑΒΕΞ ΑΕ  σε προγράμματα και χρήση Χρήση  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  σε  ΚΕΝΤΡΙΚΟ    σύστημα WANG. Γενική λογιστική Αποθήκη Τιμολόγηση Παραγωγή Διαχείριση παγίων.

Μισθοδοσία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

5/12/2012 Εισηγητής στο σεμινάριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την μετάβαση από Β΄τάξης σε Α΄ Τάξης. Θέμα εισήγησης: «Εγγραφές τέλους έτους – κλείσιμο Ισολογισμού)

19/3/2012 Εισηγητής στο σεμινάριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την μετάβαση από Β΄τάξης σε Α΄ Τάξης. Θέμα εισήγησης: «Εσωτερικός έλεγχος»

22/11/2011 Εισηγητής στο σεμινάριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την μετάβαση από Γ΄τάξης σε Β΄ Τάξης. Θέμα εισήγησης: «Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων»

9/4/2011 Εισηγητής στο σεμινάριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την μετάβαση από Β΄τάξης σε Α΄ Τάξης. Θέμα εισήγησης: «Εγγραφές τέλους έτους – κλείσιμο Ισολογισμού)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

2010-2011 Καπoδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο μάθημα Οργάνωση  ERP

2010-2011 Καπoδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο μάθημα Οργάνωση  Μετατροπές – Συγχωνεύσεις.

2007-2011 Καπoδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο μάθημα Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ και ERP

 

ΛΟΙΠΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2008 Εισηγητής Σεμιναρίου Μηχανογραφημένη Λογιστική στη ΔΕΑΡ Δήμου Ρίου (80 ώρες)

2008 Εισηγητής στο ΚΕΚ consul «Μηχανογραφημένη Λογιστική» (60 ωρες)

 

ΒΙΒΛΙΑ

1) Συγγραφή διδακτικού έργου για το εξ αποστάσεως μάθημα Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ και ERP με την χρήση του προγράμματος Navision της Microsoft, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε 4 ενότητες αποτελούμενο από 1020 σελίδες.

Υπογραφή 5 έτους σύμβασης με ημερομηνία 24/9/2007 για την εξ΄αποστάσεως υποστήριξη του μαθήματος σαν επιβλέπων καθηγητής από 1/10/2007 έως 30/9/2012.

Ενότητα 020: Εγκατάσταση – παραμετροποίηση και οδηγίες χρήσης λογισμικού προγράμματος (Σελίδες 265).

Ενότητα 021: Ειδικά θέματα του Ε.Γ.Λ.Σ με την χρήση του ERP προγράμματος (Σελίδες 342)

Ενότητα 112: Βιβλίο αποθήκης – βιβλίο παραγωγής κοστολογίου – Αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως (Σελίδες240).

Ενότητα 113: Πλεονεκτήματα χρήσης του ERP προγράμματος (Σελίδες 173).

2) Συγγραφή διδακτικού έργου για το εξ αποστάσεως μάθημα Οργάνωση ERP με την χρήση του προγράμματος Navision της Microsoft, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε 3 ενότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1)   Σημειώσεις μαθήματος «Γενική Λογιστική Ι»

2)   Σημειώσεις μαθήματος «Βιομηχανικός Λογισμός»

3)   Σημειώσεις  μαθήματος «Αναλυτική Λογιστική»

4)   Σημειώσεις μαθήματος «Διοικητκή Λογιστική – Πρότυπο κόστος»

5)   Σημειώσεις μαθήματος «Κλαδική Λογιστική»

6)   Σημειώσεις μαθήματος «Διαχείριση επιχειρηματικών πόρων ERP»

7)   Λογιστικό σχέδιο «ΕΓΛΣ»

8)   Λογιστικό σχέδιο «Η ομάδα 9 του ΕΓΛΣ»

9)   Λογιστικό σχέδιο «Τραπεζική λογιστική»

10) Λογιστικό σχέδιο «Ξενοδοχειακή Λογιστική»

11) Λογιστικό σχέδιο «Ναυτιλιακή λογιστική»

12) Εσωτερικός & εξωτερικός έλεγχος

           

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ                                     

Σε ελληνικά περιοδικά

Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτωνΠεριοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  –  Δεκέμβριος 2005 σελ. 1116  (Νομική Βιβλιοθήκη) (Άρθρο για τις εγγραφές που γίνονται στα βιβλία της αντιπροσωπευομένης επιχείρησης και του αντιπροσώπου)

Διαφορές απογραφής Περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  –  Φεβρουάριος 2006, σελ.138 (Νομική Βιβλιοθήκη) (Άρθρο για την λογιστική, φορολογική αντιμετώπιση των διαφορών απογραφής στο τέλος της χρήσης)

Επιχειρηματικές αμοιβές στις ΟΕ και ΕΕ Περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  –  Τεύχος 12/Απρίλιος Έτος 2006  Σελ. 398 (Νομική Βιβλιοθήκη) (Άρθρο για τον υπολογισμό της επιχειρηματικής αμοιβής και των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης)

Διαφορές παραλαβής αγοραζομένων αγαθών Περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  –  Τεύχος 13/Μαιος Έτος 2006 σελ.546 (Νομική Βιβλιοθήκη) (Άρθρο για την λογιστική, φορολογική αντιμετώπιση των διαφορών παραλαβής αγοραζομένων αγαθών κατά  την διάρκεια της χρήσης)

Επιστροφή ΦΠΑ Περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  –  Τεύχος 15/Ετος 2006(Νομική  Βιβλιοθήκη) (Άρθρο για επιστροφή ΦΠΑ  , διαδικασία , αίτηση για επιστροφή και λογιστικές εγγραφές)

Δήλωση intrastat (α΄μέρος) Περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  –  Τεύχος 17  /Σεπτέμβριος 2006 σελ.1045   (Νομική Βιβλιοθήκη) (Άρθρο για την στατιστική δήλωση intrastat, οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου  .

Δήλωση intrastat (β΄μέρος) Περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  –  Τεύχος 18  /Οκτώβριος 2006 σελ.1169   (Νομική Βιβλιοθήκη) (Άρθρο για την στατιστική δήλωση intrastat, παραδείγματα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και συμπλήρωση της στατιστικής δήλωσης ) .

Δημοσιεύσεις

contact details

Ανθείας 225

Social Profiles

Feedback form

Παρακαλώ θα επιθυμούσα μια επικοινωνία μαζί σας:

[stmgdpr "I agree with storage and handling of my data by this website."]

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Ζητείστε πληροφορίες για την εταιρεία μας, τα στελέχη μας και θέσεις εργασίας που είναι ανοιχτές.

Οργανωμένο λογιστικό γραφείο παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με το οποίο έχουμε πάνω απο 20 έτη συνεργασία, συνέπεια εχεμύθεια και επαγγελματισμό σε όλες τις παρεχόμενες εργασίες.

placeholder
Ρασσιάς κωνσταντίνος
Γενικός Διευθυντής, Ιχθυοκαλλιεργητική Ερύσσου ΕΠΕ

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης σας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο