ΕΛΠΕλληνικά πρότυπα

Ο νόμος Ν.4308/2014 έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές από 1/1/2015 στον λογιστικό χειρισμό των οικονομικών συναλλαγών και την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων των οντοτήτων καθώς και στον τρόπο τήρησης των λογιστικών αρχείων και στοιχείων (βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τον ΚΒΣ).

Ο νόμος στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων των οντοτήτων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις υποκείμενες οντότητες.

Οι επιχειρήσεις μέχρι τώρα εφαρμόζουν ακόμα το ΕΓΛΣ (επειδή δεν υπάρχει υποχρέωση του σχεδίου των ΕΛΠ) με αποτέλεσμα:

 • Να μην αυτοματοποιούν τις εργασίες:

  Σε ένα μικτό περιβάλον λογιστικών σχεδίων οι εταιρείες πληροφορίης εστιάζουν περισσότερο στο να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες με το σχέδιο των Ελληνικών προτύπων.

 • Να μην αυτοματοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις:

  Οι εταιρείες δεν αυτοματοποιούν τις διαδικασίες σύνταξης των Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα.

 • ..

  ..

Η Εφαρμογή του σχεδίου των Ελληνικών προτύπων:

 • Λογιστικό σχέδιο:

  Εφαρμογή του σχεδίου των Ελληνικών προτυπων και η ανάπτυξη του σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρισης.

 • Οικονομικές καταστάσεις:

  Παραμετροποίηση των προγραμμάτων για την αυτόματη έως ένα βαθμό κατάρτιση των Οικονομικών καταστάσεων.

 • .:

  .

Η επιχείριση θα έχει εναρμονιστεί με το νέο Λογιστικό και Φορολογικό πλαίσιο και θα  μπορεί :

 • Λογιστικό σχέδιο:

  Έχει ένα νέο λογιστικό σχέδιο το οποίο είνια προσαρμοσμένο στις οικονομικές καταστάσεις του οποίου όλοι οι λοαγαρισμοί ακολοθθούν την υποχρέωση του Ν. 430/2014 για την ονοματολογία των λογαριασμών.

 • Οικονομικές καταστάσεις:

  Οι οικονομικές καταστάσεις πλέον αντλούν με ακρίβεια τα δεδομένα απο τους λογαριασμούς του σχεδίου των Ελληνικών προτύπων.

 • Διοίηση της επιχείρισης:

  Η επιχείριση είναι σε θέση να αντλεί όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την λήψη έγκαιρων και έγκυρων αποφάσεων.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αναφέρουμε ωρισμένες περιπτώσεις υπηρεσιών που παρέχουμε καθώς  και τα αποτελεσματα.

Οργανωμένο λογιστικό γραφείο παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με το οποίο έχουμε πάνω απο 20 έτη συνεργασία, συνέπεια εχεμύθεια και επαγγελματισμό σε όλες τις παρεχόμενες εργασίες.

placeholder
Ρασσιάς κωνσταντίνος
Γενικός Διευθυντής, Ιχθυοκαλλιεργητική Ερύσσου ΕΠΕ

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης σας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο