Μισθοδοσία προσωπικού


Κατηγορία              Διάρκεια             Ημέρες/εβδομάδα   Συνολικές ώρες         Κόστος      Μπορεί να υλοποιηθεί σε γνώστες μισθοδοσίας

Λογιστικά             Δύο μήνες                      3                             80                      800           σε 40 ώρες με κόστος  400 ευρώ


ΣΚΟΠΟΣ: Να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική κατάρτιση για την εργατική νομοθεσία και την χρήση του μηχανογραφικού προγράμματος υπολογισμού της μισθοδοσίας προκειμένου να εργαστεί  σε τμήματα μισθοδοσίας προσωπικού..

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΤΑ: Να αποκτήσει γνώσεις της εργατικής Νομοθεσίας και χειρισμού της μηχανογραφημένης μισθοδοσίας με την χρήση μιας ολοκληρωμένης Πρακτικής Εφαρμογής με όλες τις περιπτώσεις εργασιακής σχέσης, που εφαρμόζονται βήμα προς βήμα όλες οι εργασίες που  αντιμετωπίζει ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας και την υποβολή των αναγκαίων από την νομοθεσία καταστάσεων, ασφαλίστρων και φόρων.

 1. Προσλήψεις μισθωτών:
 • Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Έννοια)
 • Διακρίσεις συμβάσεων εργασίας
 • Συμβάσεις ορισμένου – αορίστου χρόνου
 • Προϋπηρεσία μισθωτών
 • Κανονισμός εργασίας
 • Αναγγελία πρόσκλησης (Ε3 γνωστοποίηση στην εργάνης)
 • Πίνακας εργασίας (Ε4)
 • Ωράρια εργασίας
 • Μισθός – ημερομίσθιο (υπολογισμός)
 • Κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία και φόρο μισθωτών υπηρεσιών
 • Γιατρός & τεχνικός ασφαλείας
 1. Αμοιβές μισθωτών:
 • Υπολογισμός πενθήμερης και εξαήμερης απασχόλησης
 • Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
 • Υπολογισμός νυκτερινής εργασίας
 • Υπολογισμός Αργίας -Κυριακή και υπερωρία Κυριακής ή αργίας
 • Υπολογισμός Υπεργασίας, Υπερωρία, Κατ’ εξαίρεση
 • Νόμιμη Υπερωρία
 • Βιβλίο υπερωριών και γνωστοποίηση στο σύστημα του Εργάνη
 • Υπολογισμός νυχτερινών

 

 1. Άδειες και επιδόματα αδειών:
  • Γενικά περί αδείας Μισθωτών
  • Ημέρες κανονικής άδειας
 • Γνωστοποίηση αδειών στο σύστημα του εργάνη (Ε11)
 • Αίτηση αδείας
  • Βιβλίο αδειών
  • Παράδειγμα υπολογισμού των αποδοχών αδείας
  • Κατάτμηση της άδειας
   • Άδεια Γονική, Φοιτητική κλπ.
   • Άδεια ασθενείας και Δικαιούμενες ημέρες ασθένειας (Προσκόμιση δικαιολογητικών)
   • Άδεια εγκυμοσύνης -τοκετού – λοχείας – θηλασμού – 6μηνη άδεια μητρότητας
   • Άδεια άνευ αποδοχών διαδικασία ενημέρωσης στο ΙΚΑ
   • Γενικά περί επιδόματος άδεις
   • Πίνακας αδειών και επιδομάτων αδείας με πενθήμερο και εξαήμερο
   • Παράδειγμα υπολογισμού άδεις και επιδόματος άδειας
 1. Αποζημιώσεις – Άδειες και επιδόματα απολυομένων – Αποχωρούντων
 • Γενικά περί αποζημιώσεων – απολύσεων
 • Οικειοθελής αποχώρηση
 • Καταγγελία σύμβασης
 • Έντυπο καταγγελίας (Ε6 με ή χωρίς προειδοποίηση) Γνωστοποίηση στο σύστημα του Εργάνη
 • Λήξη σύμβασης  (γνωστοποίηση Ε5 – Ε7)
 • Πίνακας αποζημιώσεων με και χωρίς προειδοποίηση
 • Παρακράτηση και απόδοση φόρου απολυομένων
 • Άδεια και επίδομα άδειας απολυομένων
 • εγγραφή στον ΟΑΕΔ
 1. Αργίες
 • Υποχρεωτικές
 • Προαιρετικές
 • Κατ’ εθίμων
 • (Υπολογισμός κατά την εργασία αυτών)
 1. Επιδόματα Δώρων Πάσχα – Χριστουγέννων
 • Παράδειγμα Δώρο Χριστουγέννων
 • Παράδειγμα Δώρου Πάσχα
 • Παράδειγμα Επίδομα Αδείας
 1. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών :
  • Εύρεση πακέτων κάλυψης και ο υπολογισμός κρατήσεων στο ΙΚΑ και σε επικουρικά ταμεία
  • Πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων
  • Δημιουργία ΑΠΔ (κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων)
 1. Περιοδική και Οριστική Δήλωση ΦΜΥ :
 • Υπολογισμός ΦΜΥ
 • Πληρωμή φόρου
 • Σύνταξη περιοδικής δήλωσης και βεβαιώσεων αποδοχών
 1. Λοιπές Υποχρεώσεις
 •  Εκτύπωση μισθοδοτικής κατάστασης
 • Εκτύπωση λογιστικών άρθρων μηνιαίων και προοδευτικών
 • Αποδείξεις πληρωμής
 • Βεβαίωση (εργασίας – για τη λήψη επιδόματος – τραπεζική χρήση κα)
 • Εκτύπωση κατάστασης ασφαλιστικών εισφορών
 • Εκτύπωση βιβλίου αδειών
 1. Πράξεις επιβολής προστίμων από ΙΚΑ – Επικουρικά Ταμεία
 • (παράδειγμα για παραγραφή, υπολογισμός, πρόσθετων τελών)
 1. Παραδείγματα στο σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ (υποβολή Ε3, Ε4 Αρχικού, Συμπληρωματικού, Πρόσληψης, Ωραρίου, Αποδοχών, Ε9, Ε8, Ε11, Ε5, Ε6, Ε7)

Ψάχνεται για επαγγελματικά σεμινάρια λογιστικής;

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης σας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο