100.00

Αναλαμβάνουμε την υποβολή δήλωσης “Κατοίκων εξωτερικού” φορολογούμενων οι οποίοι έχουν ζήσει επί τουλάχιστον 183 ημέρες επί ένα ημερολογιακό έτος στην Αλλοδαπή.

Επίσης αναλαμβάνουμε την υποβολή δήλωσης “κατοίκων Εξωτερικού”  οι  οποίοι έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα και παραμείνει σε Ελληνικό έδαφος για διάστημα τουλάχιστον 183 ημέρες.

Διαδικασία της Υπηρεσίας:

 1. Προετοιμασία των εξουσιοδοτήσεων
 2. Δήλωση Ορισμού Φορολογικού Εκπροσώπου
 3. Έλεγχος των δικαιολογητικών και υποβολή σχετικών Δικαιολογητικών στην  ΔΟΥ.

Δικαολογητικά Εξωτερικού

Απαραίτητα στην διαδικασία  είναι τα παρακάτω έγγράφα θεωρημένα με Apostille, την σφραγίδα της Χάγης:

 1. Φορολογικού πιστοποιητικού ή
 2. Αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας
 3. Μεταφρασμένη βεβαίωση εργοδότη

 

Δικαιολογητικά για δήλωση απο κατοίκου εξωτερικού σε κάτοικο Ελλάδας

 1. Μισθωτήριο Οικίας ή Περιοσιακή κατάσταση (E9)
 2. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ σχετικό με την περίοδο διαμονής στην Ελλάδα
 3. Άδεια Εργασίας (εάν χρειάζεται)
 4. Προετοιμασία εξουσιοδοτήσεων
 5. Έλεγχος & υποβολή σχετικών Δικαιολογητικών στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού
 6. Στείλτε τα σχετικά έγγραφα στο vardas@forologika.gr

Εάν δεν έχετε τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαμονή και την εργασία σας στην Ελλάδα.

Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τα παραπάνω στοιχεία

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Δήλωση κατοίκου εξωτερικού”