Προσφορά!

80.00 50.00

Υποβολή δήλωσης περιουσιακών στοιχέιων Ε9 ( Οικοπέδων – κτισμάτων και αγροτεμαχίων )

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Ανά Ώρα Εργασία
Η εκτίμηση κόστους έχει γίνει λαμβάνοντας δεδομένα απλών περιπτώσεων και μέχρι 2 ακίνητα. Για σύνθετες περιπτώσεις ή περισσότερα ακίνητα γίνεται ειδική συμφωνία πριν την έναρξη της εργασίας.

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

  1. Κωδικοί Taxis και  Εξουσιοδότηση Taxis Net
  2. Συμβόλαια και λοιποί τίτλοι κτήσης
  3. Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
  4. Τoποπογραφικά σχεδιαγράμματα
  5. Επι πλεον πληροφορίες θα σας ζητηθού με email
  6. Σχετικά Επισυναπτόμενα Αρχεία (πχ Συμβόλαια κλπ.)   vardas@forologika.gr

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ε9 περιουσιακή κατάσταση”