Προσφορά!

40.00 35.00

Συμπλήρωση και υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος

Για την συπλήρωση και υποβολή της Φορολογικής σας  Δήλωσης θα πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω στοιχεία σύμφωνα με το GDRP

 • Κωδικοί τάξης   Username (λογαριασμός) και Password ( κωδικός πρόσβασης)
 • Οικογενειακή καταάσταση
 • Διεύθυνση διαμονής (οδός, αριθμός και Πόλη)
 • Αριθμός παροχής ρεύματος (όλα τα ψηφία)

Συμπλήρωση και υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος  Ε1

Για την συπλήρωση και υποβολή της Φορολογικής σας  Δήλωσης θα πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω στοιχεία:

 • Κωδικοί τάξης   Username (λογαριασμός) και Password ( κωδικός πρόσβασης)
 • Διεύθυνση διαμονής (οδός, αριθμός και Πόλη)
 • Αριθμός παροχής ρεύματος (όλα τα ψηφία)
 • Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης υποχρέου συζύγου και εξαρτωμένων μελών
 • Αριθμός μητρώου υποχρέου συζύγου και εξαρτωμένων μελών
 • Αλλαγές που έχουν γίνει στο έτος (Αγορά ή αποκτηση απο γονική παροχή ή πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετων κλπ)
 • Αλλαγή κατοικίας μισθωμένη ή όχι
 • Αποστολή σχετικών αρχείων  vardas@forologika.gr

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Απλή Δήλωση Εισοδήματος Ε1”