Προσφορά!

180.00 150.00

Αναλαμβάνουμε την συγκέντρωση και επεξεργασία φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος προηγούμενων ετών για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του Φορολογούμενου και την κάλυψη του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

Σε συνέχεια της φορολογικής επεξεργασίας των δηλώσεων, γίνεται συζήτηση με τον φορολογούμενο ώστε να συσχετισθούν τα δεδομένα τα οποία έχουν υποβληθεί στην εφορία με τα πραγματικά περιστατικά του παρελθόντος, συσχετιζόμενα τόσο με το εισόδημα όσο και με τις αντικειμενικές και πραγματικές δαπάνες.

Τρόπος Εκτίμησης Κόστους

Ανά Ώρα Εργασίας
Η εκτίμηση κόστους έχει γίνει λαμβάνοντας δεδομένα απλών περιπτώσεων. Για σύνθετες περιπτώσεις που απαιτούν πάνω από 3 ώρες εργασίας γίνεται ειδική συμφωνία πριν την έναρξη της εργασίας.

Απαιτούμενες Πληροφορίες Υπηρεσίας

  1. Κωδικοί Taxis και  Εξουσιοδότηση Taxis Net
  2. Πόσα  προηγούμενα έτη θα ανατρέξουμε για τον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου;
  3. Για το διάστημα των προηγούμενων ετών σημαντικά φορολογικά γεγονότα (αγορά, κατασκευή, πώληση κλπ.)
  4. Αντίγραφα δηλώσεων (φωτοτυπίες) για τα έτη που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση
  5. Σχετικά Επισυναπτόμενα Αρχεία (πχ Βεβαιώσεις αποδοχών, Συμβολαιογραφικά έγγραφα,
  6. Αποστολή με τίτλο τον αριθμό παραγγελίας σας και το όνομα σας Μέσω email : vardas@forologika.gr

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ανάλωση κεφαλαίου”