120.00

Συμπλήρωση και υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 και των συμπληρωματικών εντύπων Ε2 και Ε3

 

Συμπλήρωση και υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος  Ε1, Ε2, Ε3 φυσικών προσώπων

Για την συπλήρωση και υποβολή της Φορολογικής σας  Δήλωσης θα πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω στοιχεία:

  • Κωδικοί τάξης   Username (λογαριασμός) και Password ( κωδικός πρόσβασης)
  • Διεύθυνση διαμονής (οδός, αριθμός και Πόλη)
  • Αριθμός παροχής ρεύματος (όλα τα ψηφία)
  • Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης υποχρέου συζύγου και εξαρτωμένων μελών
  • Αριθμός μητρώου υποχρέου συζύγου και εξαρτωμένων μελών
  • Αλλαγές που έχουν γίνει στο έτος (Αγορά ή αποκτηση απο γονική παροχή ή πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετων κλπ)
  • Αλλαγή κατοικίας μισθωμένη ή όχι
  • Έσοδα απο ενοίκια ή δωρεάν παραχώρηση
  • Εσοδα και έξοδα για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος
  • Αποστολή σχετικών αρχείων  vardas@forologika.gr

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Δήλωση Εισοδήματος ατομικής Ε1,Ε2, Ε3”