50.00

Συμπλήρωση και υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος

Για την συπλήρωση και υποβολή της Φορολογικής σας  Δήλωσης θα πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω στοιχεία.

 • Κωδικοί τάξης   Username (λογαριασμός) και Password ( κωδικός πρόσβασης)
 • Οικογενειακή καταάσταση
 • Διεύθυνση διαμονής (οδός, αριθμός και Πόλη)
 • Αριθμός παροχής ρεύματος (όλα τα ψηφία)

Συμπλήρωση και υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος  Ε1 και τοων εισοδημάτων απο ακίνητα Ε2

Για την συπλήρωση και υποβολή της Φορολογικής σας  Δήλωσης θα πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω στοιχεία:

 • Κωδικοί τάξης   Username (λογαριασμός) και Password ( κωδικός πρόσβασης)
 • Διεύθυνση διαμονής (οδός, αριθμός και Πόλη)
 • Αριθμός παροχής ρεύματος (όλα τα ψηφία)
 • Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης υποχρέου συζύγου και εξαρτωμένων μελών
 • Αριθμός μητρώου υποχρέου συζύγου και εξαρτωμένων μελών
 • Αλλαγές που έχουν γίνει στο έτος (Αγορά ή αποκτηση απο γονική παροχή ή πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετων κλπ)
 • Αλλαγή κατοικίας μισθωμένη ή όχι
 • Έσοδα απο ενοίκια ή δωρεάν παραχώρηση
 • Αποστολή σχετικών αρχείων  vardas@forologika.gr

There are no reviews yet.

Be the first to review “Απλή Δήλωση Εισοδήματος Ε1 με Ακίνητα Ε2”